Oncologische voetzorg

Waarom een specialisatie voor voetzorg bij kankerpatiënten?

Elk jaar komen er ten minste 100.000 kankerpatiënten bij, van wie twee derde de ziekte overleeft. De ziekte kanker en de behandeling ervan kunnen allerlei voetproblemen met zich meebrengen, zoals het hand-voetsyndroom, de hand-voet-huidreactie, overmatig eelt of nagelaandoeningen. Patiënten bezoeken daarom steeds vaker een voetzorgverlener voor de juiste zorg. De specialisatie Oncologisch Voetzorgverlener (OVV) kan hierin voorzien.

Een oncologisch voetzorgverlener (OVV) verleent voetzorg aan kankerpatiënten. Een OVV is opgeleid om voeten te screenen, bijwerkingen van behandelingen te herkennen, de voeten te verzorgen - mits de situatie dat toelaat - en bevindingen terug te koppelen aan het oncologisch behandelteam. Een OVV kan ook preventieve maatregelen nemen zodat eventuele klachten voorkomen kunnen worden.
Het doel van oncologische voetzorg is de voeten van kankerpatiënten in een zo optimaal mogelijke conditie te brengen en te houden.

 

Hoe maakt u een afspraak met een OVV?

De behandeling van een OVV kan pas plaatsvinden als het behandelend team hier (liefst schriftelijk) toestemming voor heeft gegeven. U kunt dit met de oncoloog of verpleegkundige bespreken. Zo weten u en de OVV zeker dat het veilig is om de voetbehandeling te ondergaan. Als iemand actief behandeld wordt voor kanker, is het belangrijk dat de verpleegkundige of behandelend arts aangeeft dat er geen contra-indicatie is voor de voetzorg.

 

Hoe ziet een behandeling eruit?

Een OVV-behandeling kan bestaan uit: het verwijderen van pathologisch eelt, het dunner frezen van verdikte nagels, het reguleren van ingroeiende nagels en het repareren van gespleten nagels. Een ontspannende voet- en onderbeenmassage is ook mogelijk. Er wordt een speciale massagetechniek toegepast zonder enige vorm van druk. Een OVV weet wanneer deze massage wel en niet toegepast mag worden. Een OVV werkt volgens richtlijnen.